Søre Kvam Fiskeforening

Regler

 1. Alle som fisker i foreningens område må løse fiskekort. Unntatt er vanlig sportsfiske utført av barn under 16 år. 
  Fiskekortet gjelder fra 01.01.–31.12.
 2. Fisket må kun utøves av kortets innehaver. Ulovlig tilkommet fiskekort skal inndras og fisker anmeldes.
 3. Overdragelse av fiskekort til utenbygds eller andre er ikke tillatt.
 4. Å drive fiske i den utstrekning at det kan betraktes som erverv er ikke tillatt.
 5. Stenging av os, bekker og elver med fiskeredskap o.l. er forbudt.
 6. Fiske med stang og oter fra isen går til 31.08. Fiske med stang og oter under garnfiske er kun tillatt kl 10.00 -17.00. Stangfiske i Frya ut første uka i september.
 7. Garnfiske:
  – Det må til enhver tid ikke settes garn nærmere os enn 100 meter.
  – Garna må ikke settes før kl 18.00 og må være trekt senest kl 09.00.
  – Det kan ikke settes mer enn 20 garn pr. kort.
  – Alle garn skal merkes med eiers navn, og med godt synlige flotører i hver ende av settet. Garn som ikke er merket etter forskriftene, skal trekkes og beslaglegges av fiskevakten.
 8. Antall garn og garnstørrelse som er tillatt i forskjellige vatn:
  Furusjøen:
  2 stk. 19-22 mm
  4 stk. 24-26 mm
  10 stk. 35 mm eller større.

  Vålåsjøen:
  6 stk. 35 mm

  Koltjønn:
  8 stk. 22-26 mm

  Bosen:
  2 stk. 24 mm
  2 stk. 35 mm

  Leirtjønna (midtre):
  2 stk. 35 mm

  Furusjøen: Spesielt fiske etter røye fra 16.09 til 15.10 innen oppmerka område.

  NB! fra 01.09. vil Fryosen og Glitterviken bli stengt for garnfiske. Det blir merket med bøyer.
 9. Isfiske:
  a) Isfiske er tillatt for alle innen Søre Kvam fiskeforenings område mot å løse fiskekort.
  b) Fiskehullene skal merkes med eiers navn.
  c) Merkede hull kan ikke brukes av andre enn eier, uten dennes samtykke.
  d) Det skal være 25 meter mellom hver fisker.
  e) Levende agn er forbudt brukt. Unntatt herfra er mark/maggot.
 10. Fisker har til enhver tid plikt til å sette seg inn i lover og regler som gjelder for Søre Kvam fiskeforening.
 11. Det fiskes på eget ansvar i fiskeforeningens område.
 12. Plast, søppel o.l. som kan forurense elver, bekker og vann må ikke henlegges på isen eller andre plasser. 
 13. Overtredelse av forannevnte regler kan medføre anmeldelse og tap av fiskerett inntil 5 år.
 14. Ved gjentatte brudd av tidspunkt for setting/trekking av garn, mister man garnrett ut sesongen.

Furusjøen: 01.08. – 15.09.
Vålåsjøen: 01.08. – 31.08.
Koltjønn: 01.08. – 31.08.
Bosen: 01.08. – 31.08.
Leintjønn: 01.08. – 31.08.

Garnfiske forbudt på desse vatna:
Skjemtjønna/Orvillingen
Flakken og Jomfrutjern
Stang og oterfiske fra isen går til 31.08.

Ungdom i alderen 14-18 år kan få gratis fiskekort for stang, oter og garn ved å kontakte Morten 975 74 808 eller Vidar 481 12 199.
Kortet må hentes. Må vera bosatt i Kvam.

SØRE KVAM FISKEFORENING