Søre Kvam Fiskeforening

Personvernserklæring

Ditt personvern er viktig for oss. Denne personvernserklæringen forklarer hvordan Søre Kvam Fiskeforening samler inn, bruker og beskytter personopplysninger i forbindelse med salg av fiskekort og utleie av hytte. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, inkludert personvernforordningen (GDPR).

 1. Ansvarlig for behandlingen

Søre Kvam Fiskeforening, med registrert adresse på [adresse], er ansvarlig for innsamling, behandling og beskyttelse av dine personopplysninger.

 1. Innsamling av personopplysninger

Vi kan samle inn følgende kategorier av personopplysninger når du kjøper fiskekort eller leier hytte:

 • Navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer
 • Betalingsinformasjon (f.eks. kredittkortdetaljer)
 • Informasjon om fisketidspunkt, hytteutleieperiode og eventuelle spesifikke krav eller preferanser

Vi samler inn disse opplysningene når du kontakter oss via vårt nettsted, e-post, telefon eller andre kommunikasjonskanaler.

 1. Bruk av personopplysninger

Vi bruker dine personopplysninger til følgende formål:

 • Behandle og administrere fiskekortkjøp og hytteutleie
 • Kommunisere med deg angående bestillinger, betalinger og eventuelle endringer
 • Levere relevante tjenester og informasjon om fiskeforeningen og våre aktiviteter
 • Forbedre våre tjenester og tilpasse dem til dine behov
 • Oppfylle juridiske forpliktelser og beskytte våre rettigheter og eiendom
 1. Deling av personopplysninger

Vi deler kun dine personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og kun når det er nødvendig for å oppfylle formålene som er angitt i denne personvernserklæringen. Dine personopplysninger kan deles med følgende parter:

 • Tredjeparter som er involvert i gjennomføringen av fiskekortkjøp og hytteutleie (f.eks. betalingsleverandører og transportører)
 • Juridiske og regulerende myndigheter når det kreves i henhold til gjeldende lov

Vi vil ikke selge, leie ut eller distribuere dine personopplysninger til tredjeparter for markedsføringsformål uten ditt samtykke.

 1. Informasjonssikkerhet

Vi tar rimelige tiltak for å sikre at dine personopplysninger oppbevares trygt og beskyttes mot uautorisert tilgang, endring eller avsløring. Vi begrenser tilgangen til personopplysninger til ansatte eller tredjeparter som trenger slik informasjon for å utføre spesifikke oppgaver.

 1. Lagring av personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er angitt i denne personvernserklæringen, med mindre en lengre lagringsperiode kreves eller tillates av gjeldende lov.

 1. Dine rettigheter

Du har visse rettigheter knyttet til dine personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Du har rett til å:

 • Be om innsyn i de personopplysninger vi har om deg
 • Kreve retting av unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger
 • Be om sletting av dine personopplysninger under visse omstendigheter
 • Begrense behandlingen av dine personopplysninger under visse omstendigheter
 • Protestere mot behandlingen av dine personopplysninger
 • Motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet)

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter eller har spørsmål om personvern eller behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

 1. Endringer i personvernserklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernserklæringen fra tid til annen. Eventuelle endringer vil tre i kraft umiddelbart etter publisering av den oppdaterte personvernserklæringen. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå personvernserklæringen regelmessig for å holde deg oppdatert om hvordan vi behandler og beskytter dine personopplysninger.

 1. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller ønsker å utøve dine rettigheter knyttet til personvern, kan du kontakte oss på følgende måte:

Navn på organisasjon: Søre Kvam Fiskeforening Adresse: [adresse] E-post: [e-postadresse] Telefon: [telefonnummer]

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.skff.no.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

SØRE KVAM FISKEFORENING