Søre Kvam Fiskeforening

Fiskekort

Det er fritt kortsalg til alle for bruk av stang og håndsnøre. Garnfiske bare til innenbygds, de som har postadresse Kvam.

Opplysninger om området:

15 vatn i alt, de fleste vatna ligger på fjellet, eller i høytliggende skog.

Fiskearter:

Alle vatna har aure. I tillegg røye i Furusjøen, Vålåsjøen og i Bosen.
Abbor i Svarttjørna, Vesletjørna, Bosen og Ranglartjørn.
Ørekyte i de fleste vatna.

Fiskemetoder som tillates:

Stang og oter fra båt og fra land på alle vatten fra isløsning til 31. august. Unnatak for Vålåsjøen der oterfiske er tillatt fra 15. juni til 31. august. Garnfiske forbudt på Skjemtjønna, Årvillingen og Flakken. Isfiske med håndsnøre på alle vatten.

Innenbygds (utdrag av korttyper):

– Isfiske ukeskort
– Stangfiske ukeskort – Garn/oter/stang/isfiske sesongkort 

 
Priser Fiskekort Innenbygds
TypeUke Sesong 
 Isfiskekr 50 kr 100 
 Stangkr 50 kr 100 
 Oterkr 50  kr 150 
 Garn kr 250 
 Garn/Oter/Stang kr 300 
 Garn/Oter/Stang/Isfiske kr 350 

 

Utabygds (utdrag av korttyper):

– Isfiske døgnkort
– Stangfiske døgnkort – Oter/stang/isfiske sesongkort

Priser Fiskekort (utabygds)

Type Døgn Uke Sesong 
 Isfiskekr 50 kr 100 kr 250 
 Stangkr 50 kr 100 kr 250 
 Oter/stangkr 75 kr 200 kr 350 

Fysiske salgssteder Fiskekort

Fiskekort kan kjøpes på følgende steder:

  • Ruststuen Sæter
  • Kiwi Kvam
  • Mysusæter Servicesenter

SØRE KVAM FISKEFORENING